Articles

Hver gang, der registreres en HPV vaccinationsskade, så vil 24 % af dem, være alvorlige vaccinationsskader

HPV-vaccination-yay-or-nay

 Der er til Sundhedsstyrelsen, meldt i alt 269 alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccination i Danmark.

En usikkerhed ved Sundhedsstyrelsen oplysninger, med hensyn til antal alvorlige vaccineskader, er, at der ikke foretages en systematisk opfølgning og indrapportering fra læger, gældende for hver kvinde, som har modtaget en HPV vaccine. Derfor kan antallet af kvinder, der har alvorlige bivirkninger, som følge af at havde modtaget en HPV vaccine, være langt større end hidtil registreret af Sundhedsstyrelsen.

Vælger man at anerkende Sundhedsstyrelsens oplysninger, om antal vaccineskader i Danmark, så er der nogle forholdsmæssige betragtninger, jeg finder vigtig at henlede opmærksom på, nemlig:

  • at der er givet, 1.569.655 doser HPV vaccine, siden 2009,
  • at der på indeværende tidspunkt, ikke eksisterer en fast rutine hos læger, hvor de automatisk og systematisk indrapporterer om små og store bivirkninger for hver eneste vaccinerede kvinde,
  • at der i perioden fra 2009 til 2014, var 1129 indberetninger om bivirkninger, hvor 269 af disse indberetninger, vidnede om alvorlige bivirkninger hos modtageren af HPV vaccinen.

Er man opmærksom på forholdet mellem antal indberetninger om bivirkninger – de 1129 – og antal alvorlige bivirkninger,- de 269 -, så viser dette forhold, at 23, 82 % af alle indberetninger,  er indberetninger, der vidner om alvorlige vaccinationsskader hos kvinder, efter de har modtaget en HPV vaccine.

Fortalere for HPV vaccinen, vil meget vel sige, – jamen, er det nu så slemt, med 269 alvorlige bivirkninger, når der er givet 1.569.655 doser HPV vaccine i Danmark, siden 2009.

Ja, det mener jeg det er, når man er opmærksom på at 23,82 % af de registrerede bivirkninger, alle er alvorlige bivirkning. Og, sammenholder man den realitet, med det faktum, at der fra læger – ikke er foretaget en systematisk og automatisk indrapportering til Sundhedsstyrelsen, gældende for hver eneste HPV vaccine, der er givet i Danmark, – så eksisterer der på indeværende tidspunkt, ikke et retvisende billede, der viser det fulde omfang af alvorlige vaccineskader i Danmark.

Antallet af HPV vaccineskader, er i øvrigt en meget stor andel, når man sammenligner med bivirkninger fra andre vacciner.

Det er således min vurdering, at der på indeværende tidspunkt,  ikke eksisterer et retvisende billede af omfanget af alvorlige HPV vaccinationsskader i Danmark.

Risikoen for at dø af livmoderhalskræft,  før 75−års alderen, det er  0.2 % – jævnfør oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse.

Det betyder i hele tal, at ud af 100.000 kvinder, der vil 200 kvinder, før deres 75 års fødselsdag, dø af livmoderhalskræft. En sådan oplysning, får naturligvis flere kvinder til at vælger HPV vaccinen, som en statistisk livsforlængende vaccine, men jeg mener det er vigtige at være opmærksom på, at 24 % af de kvinder, der oplever bivirkninger, oplever alvorlige bivirkninger.

Blandt de hyppigste indberetninger til Sundhedsstyrelsen, som ikke er klassificeret som alvorlige, melder 11 % om hovedpine, 10 % om svimmelhed og 7% om føleforstyrrelser.

Mærkværdigt nok er føleforstyrrelse ikke nævnt i et eneste produktresume, selvom det er en af de hyppigst indberettede bivirkninger i Danmark, med over 75 indrapporteringer på indeværende tidspunkt.

Den sjældne sygdom, Guillain Barre syndrom, nævnes dog i produktresumeet til HPV vaccinen, og er en sygdom, der kan give prikken og stikken, føleforstyrrelse eller muskelsvaghed i lemmer, og som kan føre til begrænset eller generaliseret lammelse.

Nogle af de alvorlige bivirkninger, som Sundhedsstyrelsen beskriver, er POTS og svimmelhed, ortostatisk hypotension (besvimelse), posterior uveitis (betændelsesreaktion i øjet) og pericarditis (inflammatorisk tilstand omkring hjertet/brystsmerte). Disse bivirkninger bliver vurderet som mulige af Sundhedsstyrelsen på grund af et tidsmæssigt sammenfald.

Sundhedsstyrelsen, mener til gengæld ikke, at nogle af de andre indberetninger omhandlende kronisk træthed, svimmelhed, varierende ubehag, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser, gentagne kramper, snurrende fornemmelser, feberepisoder eller smerter omkring hjertet har en sandsynlig sammenhæng. Dette skyldes enten, at Sundhedsstyrelsen ikke ser en tidsmæssig sammenhæng, eller at Sundhedsstyrelsen ikke mener, at det er beskrevet i litteraturen.

Professor Romain Gherardi, har i sin forskning påvist, at bivirkninger fra vacciner kan forekomme langt senere; fra 5 år og op til 12 år efter vaccination, vil bivirkninger forårsaget af aluminium, kunne måles i kroppen. ( Kilde, se Vaccine Safety Conference 2011 )

Jeg må meget mod min vilje, gentage hvad jeg allerede har oplyst, nemlig, at det er min vurdering, at der på indeværende tidspunkt,  ikke eksisterer et retvisende billede – af omfanget – af alvorlige HPV vaccinationsskader i Danmark, som mange kvinder udiagnosticeret udfordres af i deres hverdag.

Med venlig hilsen

Christian Andersen

 

Yderligere oplysninger om Christian Andersen:

Artikel skrevet med bistand fra:

Kilder for denne artikel er ligeledes:

Supplerende engelske oplysninger om Professor Romain Gherard:

  • Dr. Romain K. Gherardi is a French specialist of neuromuscular diseases. He graduated in clinical Neurology and Pathology, and has been a Professor since 1990. He is working at the Henri Mondor hospital, the second largest hospital of Assistance Publique- Hôpitaux de Paris, located in Créteil and depending of Paris-Est University. He heads the department of Histology that includes both Neuropathologic and Clinical activities in the setting of a Neuromuscular disease reference center. He also heads an experimental research team entitled ‘Cellular interactions in the Neuromuscular system” (INSERM U955-E10) at the Institut Mondor de Recherche Biomédicale (IMRB).