Articles

Et åbent brev til Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, med 8 spørgsmål, som jeg- og sikkert andre savner svar på, før de stemmer !

Personligt, så ville jeg være rigtig glad for at vide,- at ældre mennesker i Danmark – udstråler samme glæde, som den ældre herre i nedenstående video udviser. Og derfor synes jeg at glæde, trivsel, størst mulig selvstændighed og egenansvarlighed samt meningsfuldhed igennem hele livet, det skal være retningsgivende for hvordan ældre behandles i Danmark.

Kære Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen,- der er derfor noget som jeg mangler svar på, før jeg og andre stemmer til folketingsvalget i 2015.

Alt for mange ældre mennesker behandles med ligegyldighed, selvom de igennem et langt liv, blandt andet har tjent til jeres løn, som højt aflønnede mennesker, endda med særlige egne favorable pensionsordninger.

Når I som politikere går på pension, så er det min oplevelse, at I forsat har et meningsfuldt liv, hvor I selv på jeres meget ældre år, kan bevare jeres selvbestemmelse – eksempelvis med hensyn til hvor tit I vil gå i bad – også selvom I måske er blevet afhængige af andres hjælp.

Det er svært for mig at se, at mange ældre mennesker i Danmark, kan opretholde sammen anstændige livsform, som I som pensionerede politikere, har mulighed for, med økonomiske midler betroet til jer af befolkningen – igennem mange års skattebetaling.

Jeg kunne godt ønske mig at hjælpen til ældre mennsker, blev indrettet med langt større respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelsesret, egenværd og livsførelse.

For eksempelvis oplever jeg det som et medmenneskeligt overgreb, at man til tider adskiller ældre ægtefælder, når de kommer på plejehjem.

Jeg kunne godt ønske mig at få svar på, hvorledes I som potentielle Statsministre, ser på følgende 8 forslag til en værdig ældrepleje i Danmark:

  1. En bolig der passer til den enkeltes behov – også ved funktionstab.

Det betyder, at man tilbydes ændringer i indretningen af sin eksisterende bolig, samt hjælpemidler. Det kan også betyde, tilbud om en anden bolig, hvor ægtefællen har mulighed for at flytte med, hvis det ønskes.

  1. Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få relevant hjælp, når der er behov for det.

Det betyder støtte og hjælp til en træning og genoptræning, der kan styrke mulighederne for at fungere i hverdagen, både fysisk, kognitivt og socialt. Og så vidt muligt i eget hjem, såfremt det ønskes af det ældre menneske. Det betyder også at få den nødvendige og rettidige hjælp til personlig hygiejne, så det ældre menneske ikke sidder i en brugt ble. Det betyder også støtte til at skifte tøj, hvis man har spildt mm.

  1. Varieret og ernæringsrig mad, i rammer, der giver lyst til at spise.

Det betyder at man hver dag får frisk og nærende mad, frem for madpakker til en uge og anden fastfood lignende mad. Det kan også betyde støtte til måltider og til tilberedning af mad. Det kan også betyde, at den ældre har hyggelige og behagelige rammer, når de eventuelt spiser deres måltider sammen med andre ældre mennesker. På en måde, hvor de sociale rammer, ikke bliver til en psykisk belastning, men derimod bliver afstemt til det enkelte ældre menneskes behov og ønsker.

  1. Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling.

Det betyder, let adgang til traditionel – og alternativ behandling,- betinget af hvad det ældre menneske oplever som virkende bedst for sig. Dermed også et opgør med at antidepressiv medicinsk behandling – benyttes – som alternativ til hvad alle mennesker behøver i hverdagen, for at være velfungerende mennesker,  – nemlig nærvær, omsorg af opmærksomme- og kærlige medarbejdere i ældreforsorgen, der på linje med, som var det deres egne familiemedlemmer, følger den ældres helbredssituation – for at forebygge sygdomme og for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling, når det er nødvendigt. Det betyder at medarbejdere i ældreforsorgen, skal have mulighed for at samarbejde på tværs af fag og sektorer samt gøre brug af alternativ behandling.

  1. Mulighed for at komme ud i det omfang, det ældre menneske ønsker.

Det betyder, at man kan få støtte til at forlade egen bolig i hverdagen. Fx til gåtur, indkøb eller besøg. Det betyder også mulighed for at komme ud i frisk luft og mulighed for at få støtte til at deltage i sociale aktiviteter.

  1. Mulighed for at bevare egen døgnrytme.

Det betyder, at der tages hensyn til det enkelte ældre menneskes døgnrytme, så den enkelte – så vidt det er muligt selv bestemmer, hvornår dagen starter og slutter.

  1. Tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre.

Det betyder nærvær og samtaler om det – der fylder – hos det enkelte ældre menneske. Det betyder eksempelvis støtte til at holde minderne i live og fokus på sin livshistorie. Det betyder, at støtten ikke kun er i forbindelse med de fysiske udfordringer, men i lige så høj grad også handler om den mentale sundhed.

  1. Lindrende behandling og en værdig død.

Det betyder, at når det ældre menneske, er på slutningen af sit livsforløb, så skal dette ældre menneske tilbydes lindrende behandlinger, støtte og rammer, som kan tilgodese et værdigt terminalforløb.

Så hvad jeg samlet set ønsker at få svar på fra jer to potentielle statsministre er:

På hvilke områder, kan I tilslutte jer ovenstående 8. punktsliste ?Det er et spørgsmål, med afledte svar, som jeg vil værdsætte at modtage fra jer og også gerne fra de andrepartiledere – fra de andre folketingspartier, for at vælgerne i Danmark, får et klart billede af hvorledes i prioriterer respekt, rummelighed og mulighed for vedvarende udvikling og trivsel hos ældre mennesker i Danmark, så mennesker igennem hele deres liv, i videst muligt omfang – oplever at have et meningsfuldt liv,  også når livets helbredsforværringer indtræffer i større og større omfang?

Personligt vil jeg ikke synes om, når jeg bliver ældre og ikke længere er en del af arbejdsmarkedet, – så vil jeg ikke synes om at blive parkeret i samfundet, som en gammel udtjent cykel, hvor ingen med hjerte og omsorg ønsker min tilstedeværelse, fordi der er gået lidt luft ud af livets hjul og rusten har taget over, hvor jeg tidligere stod flot og funklende.

For at I som potentielle statsministre, ikke blot oplever mine 8 punkter, som vejen til utopia etableres i den danske ældrepleje og omsorg, så synes jeg – at I skal prøve at se denne video.

Personligt, så ville jeg være rigtig glad for at vide,- at ældre mennesker i Danmark – udstråler samme glæde, som den ældre herre i videoen udviser. Og derfor synes jeg at glæde, trivsel, størst mulig selvstændighed og egenansvarlighed, samt meningsfuldhed igennem hele livet, det skal være retningsgivende for hvordan ældre behandles i Danmark.

Hvad synes og tænker I – som potentielle statministre ?

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

Ansvarshavende redaktør &

CEO for MVmdcc.com

……….

NB.

  • Hvis du som læser tænker, det kunne være dejligt at opleve ovenstående 8 punkter, værende en aktiv del af den ældre omsorg, som du en dag selv vil opleve, ja, eller ældre mennesker du ønsker det bedste for, – så del gerne denne artikel med familie og venner, så det bliver relevant for en af vores kommende Statsministre – at forholde sig til ovenstående 8 punkter, før vi afgiver vores stemme til dette års folketingsvalg.

……….

PS. MobilePay gerne én kaffe-donation til 2078 7305  hvis du har værdsat artiklen. Donerer du 25 kroner, så bliver det til en kop kaffe og lidt ekstra forkælelse, til de søde frivillige og professionelle fagfolk, der ofte hjælper os ulønnet.