Articles

SÅDAN – Så er det sagt – af Dyrlæge Lene Villadsen

Hvilket sundhedsvæsen ønsker vi?

TrygFonden og Mandag Morgen har gennemført den hidtil største undersøgelse af danskernes forhold til sundhedsvæsenet.

Selvom der er mange nuancer iblandt danskernes holdninger til det danske sundhedssystem, så ændrer det ikke ved den overordnede konklusion, nemlig at danskernes tillid til sundhedsvæsenet er kritisk lav.

53 pct. af de adspurgte i undersøgelsen, de mener eksempelvis, at man som patient er nødt til at insistere for at få de rette undersøgelser og behandlinger, samt at hver tredje svarer, at de har oplevet fejl i behandlingsforløbet.

Sundhedspolitikere og ledere i den samlede sektor har gennem en lang årrække haft et stigende fokus på patienternes situation og behov.

Det har været et højt prioriteret tema hos skiftende sundhedsministre, at der i vores sundhedssystem, er problemer med at omsætte visionerne til en positiv hverdag for patienterne.

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har opstillet en række nye kvalitetsmål til afløsning for den tidligere nationale kvalitetsmodel, idet den nationale kvalitetsmodel ikke var i stand til at levere de ønskede resultater.

Kun 42 pct. af de adspurgte danskerne er helt overbevist om, at de altid vil få tilbudt den rigtige behandling.

Samme tvivl kommer til udtryk på spørgsmålet om, hvorvidt sundhedspersonalet ved nok om patienterne og deres sygdomme.

Ifølge undersøgelsen, så har omkring hver anden dansker, som patient eller pårørende, prøvet at være på rundfart i forskellige dele af sundhedsvæsenet, og erfaringerne er overvejende kritiske.

45 pct. af de danskere, der har oplevet et tværgående forløb, oplyser, at de konkret har oplevet manglende koordination eller sammenhæng.

En 66-årig mandlig pårørende, han udtrykker i undersøgelsen sin kritik på følgende måde: »Der er så megen ansvarsforflygtigelse. Nogle gange skal man som pårørende fortælle om historikken igen og igen. Alles ansvar er ingens ansvar.«

Halvdelen af de adspurgte læger og sygeplejersker forventer ikke, at de vil opleve et optimalt samarbejde mellem sygehusets afdelinger, hvis de selv skulle blive indlagt.

Hos MVMDCC.COM har vi undret over denne vedholdende kritiske tilstand i vores sundhedsvæsen,- og da vi interviewede dyrlæge Lene Villadsen i en helt anden sammenhæng, end om hendes forhold til det danske sundhedsvæsen, så bemærkede vi, at hun er en velorienteret kvinde, med mod til at sige hvad hun ser og tænker.

En af hendes hovedpointer, for at vi får et langt bedre sundhedsvæsen, er at én enkelt læge skal tage ansvar for patienten, fra det øjeblik af, – at en patient påbegynder et undersøgelses- og behandlingsforløb.

Du kan se og høre hele interviewet med dyrlæge Lene Villadsen i nedenstående reportage.

Personligt, så er jeg af den opfattelse, at de mange ansvarskift, som patienter oplever, når de er i kontakt med vort sundhedssystem, – det er ansvarsskift, som foranlediger megen videns- og erfaringsdannelse forsvinder imellem disse mange ansvarsskift.

Valgte vort sundhedssystem et behandlingsforløb, hvor en enkelt læge var torvholder, fra det øjeblik af, – at en patient påbegyndte sit undersøgelses- og behandlingsforløb, så er det min klare og erfaringsbasserede overbevisning:

  • at der hurtigere ville udvikles et gensidigt tillidsforhold mellem patient og læge, hvor man lyttede respektfuldt til hinandens oplysninger,
  • at mange informations- og behandlingsfejl derfor ville undgås,
  • at behandlingsforløbet derfor ville være en langt tryggere oplevelse for patienten,
  • at behandlingforløbene endvidere bliver markant forkortede for den enkelte patient,
  • at den daglige vidensudviklingen i vort sundhedssystem, ville stige markant, til glæde for patienterne og med afledte store besparelser for vort sundhedssystem.

Hvis du efter at havde læst artiklen og set interviewet med dyrlæge Lene Villadsen oplever, at eksempelvis hendes refleksioner omkring vort sundhedssystem, kunne være nyttige for andre, så del eller email gerne interviewet til andre. Eksempelvis til din læge eller lokale sygehus / hospitalsdirektør.

Med venlig hilsen, 

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVMDCC.COM