Articles

Politikere, der prioriterer nationalisme frem for gensidig udvikling og velfærd, – de hører fortiden til!

Kronborg Slot i Helsingør, er en smuk oplevelse, som det kan ses i videoen.

Der er mange smukke steder i Danmark. Det skal optøjer og uenighed ikke få os til at glemme, for så glemmer vi at passe på vort land og hinanden som mennesker, – på en måde, hvor vi kan leve og bo fredeligt sammen.

Fjendskab over for vor kultur og land, det må vi aldrig acceptere, for så opgiver vi vort land til fjender.

Menneskefjendskhed over for hinanden, det må vi ligeledes ikke acceptere, for så opgiver vi værdien af menneskeliv i alle sine former og farver.

For – at beskyttelse af vort land og kultur, ikke slår over i rendyrket menneskefjendskhed, så har vi igennem mange generationer, draget omsorg over for ytringsfrihed som anledning til dialog – i ønsket om at forstå hinanden og fremadrettet samarbejde til vort lands og hinandens bedste.

Kan man ikke finde frem til fælles værdier og mål i et samarbejde, så er der ikke et samarbejde.

Som samfund, der har vi en egen forpligtigelse til igennem vort skolesystem, at skabe indsigt i vort lands historie og de værdier, der er baggrunden for den velfærd Danmark kan tilbyde sine borgere. Det er en dannelsesopgave, der er betingende for en vedligeholdelse og udvikling af en gensidig tillidsfuld sameksistens og fremadrettet udvikling i Danmark.

Denne dannelsesopgave, er mislykket helt og aldeles igennem mange år, for vores folkeskoler og gymnasier.

Alternativet har desværre i en al for stor en grad været amerikansk action underholdning, hvor venner og fjender er tydelig adskilt, så man hos seerne opnår støtte til actionheltes drab på fjender. Dialog er der ikke tid til, for det indgår ikke i den mediedominerende action mainstream underholdning.  Derfor svarer megen af vor tids underholdning, med amerikanske actionhelte og deres talrige drab på fjender, – til tidligere tiders propagandafilm, der var holdningsensrettende og befolkningsmobiliserende – når man skulle i krig.

Det er trist,- at den dannelsesrejse, som folkeskolen og gymnasiet tidligere har været for borgere i Danmark. Det er en dannelsesrejse, der i dag er overtaget af massemedier, med ensidige actionsheltes løsningstilgange og menneskefjendske budskaber, – hvor dialog og helhedstænkning synes ligegyldig.

Helhedstænkning er sjældent mulig – uden en grundig dannelsesrejse på tværs af mange fagdiscipliner – herunder også en grundig introduktion til kunst og kultur.

I vores iver for at opnå vedvarende og stor økonomisk vækst, for Danmark, så har fokus i vort skolesystem været for merkantilt orienteret. Derfor er kassetænkning blevet så naturligt for mange mennesker.

Nogen mennesker bidrager med mere økonomi og bliver derfor kategoriserede som de meget egnede. Og, så er der dem som bidrager mindre økonomisk, og dermed er de mindre egnede.

Kassetænkningen gør det muligt at kategorisere mennesker. Og, det er fascismens DNA, hvor statskapitalismen og folkemord finder sit udviklingsafsæt.

Danmarks udfordring er derfor ikke en spirende fascisme fra Rasmus Paludan eller Inger Støjberg, men derimod en stigende villighed til at lade den danske stat fungere som en erhvervsvirksomhed, der udvælger og fastsætter menneskeskæbner ud fra ensidige økonomiske betragtninger. Og, så bliver det pludseligt opportunt, at trække guldtænder ud af afdøde slægtninge på det lokale plejehjem.

Danmark kan – og skal ville – noget mere end at skubbe andre ud over kanten, for selv at få en plads i solen.

Vort lands udviklingshistorie viser, at det at stå sammen og ville noget sammen, igennem andelsbevægelsen, – det var væsentligt for en stor velfærdsudvikling i hele Danmark – til gavn for alle borgere.

De politikere, der kan og vil samle borgerne mod en fælles vision og afledte udviklingsmål for Danmark, – det er de værdige politikere for Danmarks folketing.

Har en politiker kun som ambition, at tale til den indre frygt og manglende historiske kendskab til fortiden, som anledning til at skabe tryghed, så lad mig understrege, – at de inviterer til krig og mangeårig ufred.

Har en politiker som ambition, at tale til udvikling af den gensidige forståelse og respekt for hinandens individuelle og væsentlige værdier, og samtidig evner at skabe forståelse og villighed til at opgive lidt af vor selv og vores personlige værdier, som led i at opnå noget større i fællesskab, så står vi over for en politisk dygtig leder.

Ser du en politiker, der systematisk vildleder og misinformerer – ved kritiske spørgsmål om sin og andre politikeres adfærd, – så er det ikke en leder, der kan håndtere den opgave, der eksisterer for Danmarks fremtidige positive udvikling – i en hastigt udviklende global landsby.

Verden gennemgår nu – en så voldsom og hurtig udvikling, at en politisk landsleder, der skaber mistillid til sin person og rigtigheden af sine handlinger, – … en sådan politisk leder, vil ikke skabe andet end splid i befolkningen, hvilket ikke giver den fornødne opbakning fra borgerne i Danmark, til at sikre Danmarks velfærd – på en forholdsvis let og uhindret måde. Det vil derimod blive en kamp til stregen for os alle, for at overleve, og sådan behøver det ikke at være.

Politikere, der ved sin adfærd skaber tillid og lyst til at lykkes sammen, det er de rigtige politiske leder for Danmark.

Der er mange år siden, at der har været så mange internationale muligheder for Danmark, til at indgå i ekstraordinære udviklingsskabende og økonomisk vækstskabende relationer.

Derfor er dette folketingsvalg, så utrolig vigtigt for Danmarks fremtidige udvikling, for bliver vi ikke en del af den globale udvikling, så må vi fremadrettet lukke os omkring os selv, som led i at beskytte vores økonomiske interesser og velfærd. Det vil blot være en velfærd, der bliver af stigende fortidig standard. Eksempelvis lys i gadelygterne, efter mørkets frembrud.

Bliver Danmark ikke en del af den globale udvikling, ved at investere i internationale vækst og udviklingsmuligheder, som alternativ til flere og flere besparelser, så mister Danmark sin internationale konkurrenceevne.

De næste 10-15 år, der vil de globale vindere af verdensøkonomien være fundet. Indien, Afrika, Kina og også Rusland, står på spring for at handle og arbejde sammen. Hvis Vesten kun er optaget af at bekæmpe muslimer, så har Vesten og dermed også Danmark – mistet sin fremadrettede konkurrenceevne for stedse.

Vesten – og dermed også Danmark – kan ikke forsat se sig selv som verdens navlestreng for udvikling og velfærd.

Verden er under udvikling til en global landsby.

Politikere der prioritere nationalisme – frem for gensidig udvikling og velfærd, – de hører fortiden til.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVmdcc.com

……….

PS. MobilePay gerne én kaffe-donation til 2078 7305  hvis du har værdsat artiklen. Donerer du 25 kroner, så bliver det til en kop kaffe og lidt ekstra forkælelse, til de søde frivillige og professionelle fagfolk, der ofte hjælper os ulønnet.