Local Danish Updates

Et kort podcast interview med politiker Christina Egelund, hvor vi drøfter whistleblower ordningen og retssikkerheden i Danmark.

I sammenhæng med flere sager i den offentlige sektor, hvor tyveri, bedrageri, omgåelse af retningslinjer for korrekt ansættelse af nye medarbejdere, så ikke ens hustru ansættes etc. etc. etc.  …
samt også alvorlig udvist ligegyldighed, ved kommuners sagsbehandling af sårbare og udsatte borgere, – … så var MVmdcc.com meget interesseret i at høre Christina Egelunds forbedringsforslag til omtalte kritiske forhold, med opmærksomhed på hendes nye funktion i partiet Fremad, hvor Christina Egelund er politisk ordfører og næstformand.

Christina Egelund var meget konkret i sine svar på vores spørgsmål.

I nedenstående er gengivet tre af hendes svar:

  1. “Jeg synes generelt, at det er et problem for ansatte i den offentlige sektor, at komme til orde, hvis man enten er velvidende om ulovligheder eller bare dårlig sagsbehandling, som man gerne vil fortælle om”.
  2. “Jeg tror der er behov for, at man lovgivningsmæssigt, skaber en fuldstændig sikker og tryg ramme omkring den situation, hvor en ansat i den offentlige sektor – gerne vil sige noget om en kollega eller sin chef, uden frygt for repressalier og en afskedigelse. Det kræver en meget mere håndfast whistleblower ordning, end den vi har i dag”.
  3. “Britta sagen i Socialstyrelsen kunne måske være undgået”

I nedenstående interview, der kan du høre flere af Christina Egelunds svar på vores spørgsmål.

Interviewet blev gennemført på en lidt støjende lokalitet, så vi beklager naturligvis støjen i baggrunden, men vi ville så gerne tale med Christina Egelund om Retssikkerhed i Danmark og så måtte vi acceptere arbejdsforholdene.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com