Articles

Højre-ekstremisme og Venstre-ekstremisme …med villighed til at benytte militære midler, til at fremme sine mål, det eksisterer også i Danmark.

….egentlig havde jeg besluttet mig for ikke at skrive om ekstremisme i Danmark, men efter at havde set nedenstående video, så gør jeg det alligevel, fordi ekstremisme skaber farlige og utrygge leveforhold i et land.

Ekstremisme eksisterer også i Danmark. Og, ikke kun blandt udvalgte muslimske grupperinger, som nogen politiske partier søger at give indtryk af.

Danmark har også en ekstrem højrefløj og ekstrem venstrefløj. Politiske grupperinger, som jeg opsøgte månederne før vores Folketingsvalg.

Et af de spørgsmål, som jeg stillede til den ekstreme højrefløj, det var – >>hvis vi får en regering, der i overvejende grad er kontrolleret af venstrefløjen, hvordan ser I så på en sådan mulig politisk situation<<. Og svaret jeg modtog, det var, – >>vi vil bekæmpe dem med alle midler<<. Mit opfølgende spørgsmål var så, – >>hvad ligger I – i alle midler<<. Og svaret jeg modtog, det var … >>om nødvendigt, militære midler<<. Mit næste spørgsmål, var så, >>hvilke militære midler, kunne I overveje at benytte<<. Og, svaret var >>bombespringninger<<.

De samme spørgsmål, stillede jeg til den ekstreme venstrefløj i Danmark, og svarerne jeg modtog, var næsten identiske med dem, som jeg havde modtaget fra den ekstreme højrefløj. Dog, med den væsensforskel, at den vej de søgte til frihed, var blandt andet en stærk stat og nationalisering af bankerne, – og ikke som den ekstreme højrefløj,- nemlig en liberal økonomi med en liberal våbenlov.

Underligt, er det for mig at tænke på, at gældende for begge yderliggående grupperinger, så var de meget ensidige i deres verdensopfattelse. Den viden og litteratur – de lagde til grund for deres livsanskuelser, var meget ensidig og symbolsk værdibaseret.

I min verden, vidende om, at den ekstremisme, der findes i USA, den findes også i Danmark. At disse grupperinger af mennesker, er qua en ofte en meget ensidig videnstilgang og meget værdibaseret livsopfattelse, så er de meget lette at manipulere.

Hvordan skal man så håndtere en sådan situation i Danmark. Ja, en oplagt vej, det er selvfølgelig at DR producerer dokumentarprogrammer om ekstremisme. Så, jeg ringede til et par venner fra DR, og spurgte om de havde sådanne produktioner undervejs. Og, det lidt vigende svar, som jeg modtog, det var … >>vi er lidt politisk udfordret af, at der fra ledelsen af og fra politisk hold af, – er en modvilje over for at udvide forståelsen af ekstremisme i Danmark, til også at indeholde den ekstreme højrefløj og den ekstreme venstrefløj, idet en sådan udvidet oplysning om ekstremisme i Danmark, kan være stærkt konfliktforanledigende. Der har indtil – før Folketingsvalgtet – været svært for os, at producere programmer, der beskriver de ekstreme politiske fløje i Danmark, og de virkemidler, som de overvejer at benytte, for at sætte agendaen i Danmark<<.

Det er ærgerligt og trist, når man i ovenstående video ser, hvor galt det står til i USA, når man ikke møder sit lands udfordringer, med åbenhed og ærlig information, som led i at opnå en debat omkring hvorledes ekstremisme håndteres fremadrettet, så den ikke udvikler sig yderligere, men derimod over tid, – i stigende grad forsvinder.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com