Articles

“Sådan bliver du én helt i dit eget liv” – et interview med tidligere hjemløse Thomas Christensen

Thomas Christensen har haft en start på sit liv, som ingen mennesker burde opleve.

En start på livet, som gav ham en skamfølelse og sorg, der ikke blot fulgte ham igennem mange år, men også holdt en masse glæder og søde mennesker væk fra ham.

Overgreb. Såvel fysiske som psykiske, de følger én gennem hele livet. Og, det kræver noget særligt, at blive fri fra de tanker, der kommer – som følge af et overgreb mod én – i ens yngre år.

Særligt udfordrende bliver det at slippe fri af fortidens smertefulde oplevelser, når alt for mange mennesker møder én med fordomme i hverdagen.

Fordomme, som trykker på en indre knap hos nogle mennesker, på en måde, – … så nu ved de godt hvem du er og hvad du laver i det liv.

Fordomme, – foranlediget af, at Thomas er grønlænder.

Fordomme, – som ender med at følge én, når man er alene.

Det slider på ens selvværd og vilje til at gøre sit bedste, når man alt for ofte bliver mødt med ligegyldighed – over for sin person og unikke tiltag.

Thomas, – har bestemt vist evnerne og personligheden til at være noget unikt for sig selv.

Det tog mange år, før han så og forstod styrkerne i sin egen person og den grønlandske kultur, som han kommer fra i Grønland.

Netop denne vej, – til at forstå og se sig selv, som et unikt menneske, med unikke egenskaber, – det fortæller Thomas om i reportage interviewet, som jeg har med ham. Desværre i lidt støjende omgivelser, men det er ofte reportage-interviewet, hvor det flamboyante, fandenivoldske og de uredigerede sandheder – får sin fulde og velfortjente plads. Og, dette interview, er bestemt ikke undtagelsen.

Efter du nu har set interviewet, så prøv at tænk over, at hvis du næste gang, du møder et menneske i en svær livssituation, – vælger at tale til den indre helt hos denne person, og ikke blot lader dem falde hen i egen glemsel, som led i at blive i offerrollen resten af deres liv, –  så kan du hjælpe til denne positive udvikling, ved blot at spørge,  – … hvad kan jeg og livet gøre for dig, – og så blot lytte til svaret du modtager. Så vil du meget vel opleve et unikt udviklingsmoment, nemlig, at personen du vælger at lytte til, udvikler en ny form for tillid, hvor det at lytte til sine egne ønsker og drømme, – pludselig igen bliver retningsgivende for, hvad, der er vigtigt i denne persons eget liv.

Det er ikke så ringe en oplevelse, at se en sådan transformation foregå hos et menneske, blot fordi du er nærværende og behandler et menneske – med respekt for sin blotte eksistens.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. Se også – Mit aftenbesøg på Christianias stjerneskib, var en lidt smertefuld og flov oplevelse