Articles

Er Danmark i det skjulte, og i stigende grad, ved at blive til et diktatur?

… et af flere spørgsmål, som Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist giver svar på i nedenstående interview.

Har Højesteretadvokat Bjørn Elmquist en pointe, når han ved sit interview med undertegnede, udtaler …”Justitsministeriet udøver ikke den – Legalitetskontrol – som de skal, som led i at sikre, at der ikke vedtages love i Folketinget, der krænker Grundloven.

Hvis Højesteretsadvokat Bjørn Elmquist har ret i sine iagttagelser og udtalelser, – … er Danmark så i det skjulte og i stigende grad – ved at blive et diktatur?

Et spørgsmål, der yderligere understøttes af Bjørn Elmquists udtalelse,- “dommerne er bange for at udøve deres domspraksis i overensstemmelse med Grundloven”.

Se og hør Bjørn Elmquists svar på flere spørgsmål, i nedenstående kombinerede reportage og podcast.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com