Local Danish Updates

Chefredaktøren har noteret sig, – det er nu blevet helt legitimt, at “bygge” 300 operahuse på et år – og undervejs, er danskerne blevet bange for – at sidde sammen i den friske luft

… hvad mon Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller havde tænkt om hjælpepakker til 750 mia danske kroner?

… den 30. marts 2021, der sad jeg på en bænk på Kultorvet og drak lidt kaffe.

Det var næsten som at være på café og alligevel ikke. For ikke længe efter jeg havde sat mig på bænken, kommer en ældre dame og spørger, om hun også må sidde på bænken. Naturligvis, svarer jeg.

Vi sidder så og sludre lidt, og pludselig siger hun, “jeg tror ikke der mere end 1,5 meter mellem os, og der skal jo være 2 meter”. Jeg svarer høfligt og lidt kækt, “at trods de mange corona-restriktionerne, så tror jeg ikke hun skal forvente, at Mette Frederiksens magt, er så stor, at bænken bliver længere – mens vi sidder på den”.

Nu kigger den ældre dame lidt undersøgende på mig, og siger så, – “jamen så er det jo farligt at sidde ved siden af hinanden, på den sammen bænk”. Derpå rejser hun sig op, træder godt og vel 50 cm tilbage, så der nu er 2 meter mellem os. Så takker hun for en hyggelig samtale og skynder sig væk.

Hvis jeg ikke selv, havde været en del af denne hændelse, så ville jeg havde nægtet at tro på en sådan hændelsesbeskrivelse.

750 mia danske skattekroner er nu brugt til hjælpepakker.

Det fortalte jeg den ældre dame.

Ja, måske var vi jævnaldrende, men bestemt ikke med den samme oplevelse af, hvad det betyder at benytte 750 mia danske skattekroner på hjælpepakker, til et nedlukket erhvervsliv. For hendes søde og omsorgsfulde kommentar var, – “jamen – man skal jo også lære af en sådan hændelse, som coronavirussen, og så bliver vi bedre til næste gang”.

Jeg har i stigende grad en oplevelse af, at mange mennesker i Danmark, de har glemt hvad købsværdien af 750 mia danske kroner reelt er, – når de ikke, som nu, forsvinder ned i en tom tegnebog, hos nedlukkede selvstændige og deres ansatte.

Da Mærsk McKinney Møller forærede Danmark – Operahuset i København – så var prisen på et sådant bygningsværk, ca 2,5 mia danske kroner i 2005.

Så, på indeværende tidspunkt, der kunne vor Danske Regering, havde bygget 300 operahuse i Danmark.

Altså uden at tage højde for de 2,5 mia kr, Operaen kostede, var i “2005” penge.

Nu har jeg gennemset nedenstående video, hvor den nu afdøde Hr. Mærsk McKinney Møller, fortæller om bygningsværkets visioner. Også set i et internationalt perspektiv.

Man kan tydelig høre på Mærsks betoning, at 2,5 mia dkr, det er mange penge for ham, og han har store forventninger til bygningsværket. Og de er jo historisk set – også flot indfriet.

Vender man blikket fremad igen, til 2021, og tænker på, at vi har benyttet 750 mia danske kroner, der på ingen vis, har en væsentlig fremadrettet vision i sig, der skaber noget ekstraordinært for hele Danmark, de næste 15 år, på linje med hvad Operaen har bidraget med, så bliver det tydeligt, hvilken generation – der nu har magten i Folketinget.

Der indkøbes Coronatest-kit, man ikke har testet kvaliteten af, før de indkøbes i store mængder, for mange millioner af danske skattekroner.

Man gennemfører talrige coronatest på befolkningen, med et testkit, der ofte svarer positivt, selvom en person er corona-negativ.

Man kræver danskerne skal gå med ansigtsmaske, trods de ikke gør den store forskel i et lukket rum. Og udenfor har de ikke nævneværdig betydning.

Man vil vaccinere en masse mennesker, men ved allerede nu, at vaccinernes levetid – hos den enkelte borgere – meget vel svarer til en influenzavaccines levetid. Nemlig i bedste fald et år.

Konstant præsenteres borgerne for rædselsscenarier, hver gang en ny mutant findes i verden. Jamen, for pokker, vi vil jo blive ved med at finde mutationer, fordi hver gang en coronavirus kopiere sig, fra en celle til en anden kropscelle, så eksisterer risikoen for en fejlkopi opstår af virussen – altså en ny mutation af coronavirussen opstår. Skal verden så være lukket ned indtil der ikke opstår flere mutationer? Det er simpelthen ikke muligt.

Danmark har reelt brændt 750 mia danske kroner af, på en aldeles forfejlet coronastrategi.

Taler man med epidemispecialister, så er deres enkelte løsning; gennemførelse af coronatest, af hele befolkningen, hvor de der testes positive, isoleres i 14 dage. Og, det skal så gentages 2 gange, indenfor 30 dage. Det er en dyr omgang, men bestemt billigere end 750 mia dkr i hjælpepakker.

Jeg har nævnt det tidligere, i dette opslag, – … når man lige tænker over, hvilke fantastiske udviklingstiltag, vi kunne havde skabt for hele Danmarks befolkning. Udviklingstiltag, der kunne række mange år ud i fremtiden, – og derpå så tænker på, hvad har vi reelt har fået for 750 mia danske kroner.

Ja, ihvertfald:
a) En pokkers masse angste og neurotiske mennesker,

b) En masse konkurser,

c) Ikke tæt på 13.000 corona-døde mennesker, som i Sverige, men derimod ca. 2.400 døde mennesker i Danmark. Men, gældende for såvel Sverige og Danmark, ikke en dødelighed, der ligger over årsgennemsnittet, set over en 20 årig periode.

d) Og snart har vi også et coronapas.

Ja, jeg kunne opremse meget mere, men er det ikke værd at huske på, at dødeligheden af coronavirussen i de nordiske lande, den er forsat omkring 1 %.

Naturligvis er jeg opmærksom på, at dødeligheden i Brazil, er højere. Ja, faktisk er den hele 3%.

Og, man skal ikke sidestille de 3% med de nordiske landes 1%.

Det er en anden kultur, samfundsmodel, sundhedssystem, hospitalskvalitet etc.

Fattigdom og ulighed, det er hvad coronavirussen tydeliggører i de enkelte lande. Endda på nådesløs vis, når man ser dødeligheden værende meget høj i nogle lande, men ikke de nordiske.

I de nordiske lande, der har der været investeret i en velfærdsmodel, hvor alle borgere – har næsten gratis adgang til hospitaler og læger. Vi har forholdsvis gode lønninger, om end udgifter til ejerboliger, endnu en gang presser de enkelte husstandes rådighedsbeløb til indkøb af fødevarer – i god og sund kvalitet, for ens helbred.

Det er så trist at se – en generation af Folketingsmedlemmer – gør vor folkestyre, demokratiet og magten til at bestemme, – til en al for rendyrket kommunikationsdisciplin, der grundlæggende handler om, hvad kan vi manipulere og få befolkningen til at tro på.

Hæderlighed. Ærlighed. Ønsket om at have en befolkning, der reelt ønsker sig selv og hinanden det bedste, det bliver af denne … mindre end middelmådige … politiske ledelsesformåen og afledte rollemodel for befolkningen, – en kamp om at overleve med sin egen gruppering og meningsfæller.

Vi er undervejs med et udvikle talrige geografiske placerede holdningsgrupperinger, med egne stammekulturer, der reelt splitter vort lands velfærdsmodel og sammenhængskraft i atomer.

En socialdemokratisk regering, er reelt ved at bygge fundamentet til rå kapitalisme i Danmark, hvor ingen stoler på Folketingets medlemmer, eller hinanden. Og så skal man naturligvis være sig selv nærmest.

Det er trist at se i et land, der på så mange måder, kan takke sin velfærd og økonomiske udvikling, fra tiden – hvor andelstanken havde sin storhedstid.

Vi er undervejs med at sætte vores andelstanke-kultur over styr, grundet en tåbelig selviscenesættende politisk landsledelse, der burde høre hjemme i en studiekreds for unge mennesker. Og, det bliver særlig tydeligt, når man ser gamle grå og livserfarende mænd, som Hr. Mærsk, udtale sig om bygningsværker, de stiller til rådighed for et helt lands befolkning.

At vi i dag accepterer en statsminister, finder det kommunikationsmæssigt- og politisk opportunt, samt nærmest underholdende, at afbillede sig selv med makrelmadder og senest en folkeskoleklasse med en ung mands stift pegende finger, – … jamen, for pokker, det er jo en velovervejet iscenesættelse.

At den unge mand, med den strittende finger, får flere dages medieomtale, er jo et indlysende begavet kommunikationsvalg. Nu tænker befolkningen, – … “Mette F er simpelthen for dum, tænk hun ikke har opdaget den unge mands håndtegn”. Mon ikke hendes dygtige kommunikationsfolk har det, og tænkt, – “giver vi dem makrelmadder, så brokker de sig. Nu giver vi dem sgu en finger, så har de noget nydt at brokke sig over og tale om”. ” Så er befolkningen underholdt, mens vi foretager os vigtigere tid, som politikere”.

Vores demokrati er endt som en farce og en middelmådig velinstrueret reality komedie.

19 børn i en flygtningelejer, er nu største terrortrussel for Danmark.

Naturligvis kommer der ikke terrorister ud af at fjerne Saddam Hussein og Muammar Gaddafi, på illegitime grundlag. Eller – dronedræbe civile borgere i talrige lande, som USA blandt andet har gjort, når de også ville ramme terrorrister.

Jeg ved godt at flere kulturpersonligheder, de oplever kulturen lider under coronarestriktionerne, men kom nu ikke og sig … at vi ikke er grundig underholdt.

Indrømmet, 750 mia danske kroner, for at være med i den verdensomspændende medie- og underholdningsmaskine, det er måske en lidt dyr seerlicens.

Jeg tror Hr. Mærsk McKinney Møller, havde prioriteret anderledes, end vi som land og global verden, har gjort i en længere årrække.

Tant, fjas, underholdning, lån til alt for dyre boliger, talrige udenlandsrejser om året, flere skiferier om vinteren, altid sidste nye mobiltelefon i lommen osv osv osv … og reel tid til at lytte og tale opmærksomt med hinanden, det gør man nu i stigende grad hos sin psykolog.

Måske er det meget godt, at vi har været tvunget til at være mere hjemme og mere sammen. Måske hjælper det os til at huske på, at ved livets slutning, der er der ikke meget vi kan tage med videre. Og i de sidste leveår, der er det derfor ofte de mange gode minder, sammen med mennesker vi elsker og værdsætter, der er afgørende for, om vi sidst i vort liv, oplever at havde haft et godt liv

…..

Ja, og med ovenstående refleksioner i tankerne, så altid et ønske om en dejlig dag, til de mange søde og engagerede og ansvarlige og pligtopfyldende mennesker, som jeg oplever eksisterer i Danmark.

Jeg tillader mig at skrive ovenstående, fordi det gør mig vred, at se politikere, svare i øst og vest, når de interviewes om kritiske forhold i deres ledelsesform og politiske budskaber.

Interviewerne lader ofte politikerne slipper af sted, med denne respektløse oplysningsform til deres vælgerne.

Som borgere og meget pligtopfyldende mennesker, der har I sgu fortjent langt bedre.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for Mvmdcc.com

NB. Øverste billede af den ældre kvinde på bænken, er et modelfoto, fotograferet af Sheila Smart.