Local Danish Updates

Dommer Charlotte Meincke, ved Københavns Byret, – glemte at påpege, at politiet ikke må benytte overdreven magtanvendelse over for civile og ubevæbnede demonstrerende borgere i Danmark!

ANKLAGEREN KRÆVEDE EN 26 ÅRIG KVINDE, idømt 2 år og 8 måneders fængsel. Sådan gik det ikke i Københavns Byret den 25/5-2021. Kvinden blev derimod løsladt, efter tæt på 5 måneders varetægtfængsel, for at kaste to tomme dåser efter en gruppe politibetjente, ved en demonstration, lørdag den 9. januar 2021.

Kvindens forklaring, for at kaste de to dåser mod politiet, var deres fysisk voldsomme behandling af en demonstrant, hvor flere politifolk lå ovenpå demonstranten, der selvom demonstranten var presset ned mod jorden, så slog politiet forsat demonstranten med knipler. Det gjorde den 26 årige kvinde frustreret og vred, – så derfor kastede hun dåserne i magtesløshed over for politiets behandling af demonstranten.

Ved Københavns Byret, blev en ellers lang tid varetægtsfængslet ung kvinde, løsladt efter retsmødet den 25/5-2021.

Anklageren ønskede straffelovens paragraf 81d blev benyttet, som led i at fordoble straffen, så en samlet straf på 2 år og 8 måneders fængsel, kunne blive en realitet. Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen argumenterede hårdt tilbage mod anklagerens ønske, ved blandt andet at anføre, at Østre Landsret, netop havde ændret en dom, så paragraf 81d ikke blev set som gyldig i Københavns Byrets tidligere domsafsigelse.

Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, oplevede anklagerens krav om brug af paragraf 81d, som nærmest juridisk arrogant, når hun nu ønskede, at Københavns Byret skulle hæve sig over Østre Landsrets seneste afgørelse, hvor de underkendte brugen af paragraf 81d, i forbindelse med gennemførte demonstrationer, hvor demonstranter har været anholdt.

Undervejs i Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersens argumentation for, at straffesigtede kvinde, hverken ønskede vold eller grundlæggende have aggressioner over for politiet, men derimod ønskede at benytte sin ytringsfrihed, som led i at vise sin utilfredshed med epidemiloven og tvangsvaccineringer, så ville Forsvarsadvokaten Janus Malcolm Pedersen vise en reportagevideo i sin fulde længde, – … for anklageren, dommeren og de to domsmænd. En reportagevideo, der i sin indledning, viser den straffesigtedes holdninger, – i sammenhæng med politiets arbejde på Christiansborg Slotsplads, da der den 8/11-2021 – blev gennemført en demonstration.

Det er ovenstående reportagevideo, der blev vist i Københavns Byret, den 25/5-2021, i sin fulde længde.

Reportagevideo’en, har – MVmdcc.com – produceret. Og, det er dejligt at opleve, at MVmdcc.com’s arbejde benyttes på bedste positive vis, nemlig til sikring af borgerens ytringsfrihed, med respekt for FN’ s menneskerettighedserklæringer.

Det var i øvrigt et fint stykke forsvarsarbejde Janus Malcolm Pedersen leverede i Københavns Byret.

Særlig begejstret blev undertegnede, da Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen kritisk gennemgik vigtigheden af objektivitetsprincippet, som led i at værne om borgerens retssikkerhed.

En fornøjelse at opleve en forsvarsadvokat, der udfordrer anklagemyndighedens dårlige vane, – hvor de systematisk tilsidesætter objektivitetsprincippet, for at øge deres mulighed – for at “vinde” en straffesag.

Ved afgørelsen i Københavns Byret, hvor dommer Charlotte Meincke afviste at give fængsel i 2 år og 8 måneder, men derimod valgte at give 6 måneders fængsel – for at kaste to dåser efter en gruppe politibetjente, så kunne straffesigtede – efter snart 5 måneders varetægtsfængsling, forlade Vester Fængsel senere samme dag. Kvinden havde siddet varetægtsfængslet siden 11. februar 2021.

Hun blev efter dommen løsladt, med dommer Charlotte Meinckes afsluttende kommentar – “det er klart, at man ikke må smide ting på politiet”. Den 26-årige kvinde, var enig med dommeren og tydeligt lettet over dommen.

Dommer Charlotte Meincke, undlod desværre at påpege over for politiet, at overdreven magtanvendelse, ikke er acceptabel at benytte over for civile demonstrerende borgere i Danmark, trods politiets henvisning til begivenhederne i – og omkring Capital Hill i USA, da de blev udspurgt af forsvareren og anklageren.

Forklaringen er lige til:

… Kære Politifolk, danske demonstranter og epidemilovsmodstandere, de bærer ikke skudsikre veste, de har ikke automatvåben og de har heller ikke gået til skydetræning.

… De danske demonstrerende borgere, de har derimod gået tilstrækkelig i skole, til at se ytringsfrihed, demokrati og menneskerettigheder, som det bedste våben, til at sikre et velfærdssamfund, hvor mennesker sameksisterer i ro og fred med hinanden, med en væsentlig grad af gensidig respekt, trods meningsforskelle. Det kunne politiet måske øve sig mere på at huske, frem for at øve sig i, at slå med knipler, på deres medborgere, steder på kroppen, hvor det er lovligt. Det er forsat lovligt, at tænke sig om i dette land. Det skulle politiet ligeledes øve sig på, at huske og efterleve i deres arbejde.

MVmdcc.com takker derfor Forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, for at benytte vores reportagevideo, ved sit forsvar af tidligere sigtede kvinde.

Det gør undertegnede – af en helt særlig grund, idet undertegnede for flere år siden, grundigt overvejede, hvorfor MVmdcc.com var en virksomhed, der skulle etableres, trods de erkendte og accepterede usikre indtjeningsmuligheder.

MVmdcc.com blev etableret med udgangspunkt i følgende raison d’être (betyder: grunden til vi eksisterer), som kan læses via dette link: https://mvmdcc.com/why-news-and-reflections-exists/

Derfor – Mvmdcc.com’s bedste og varmeste hilsner til de danske frihedskæmpere – der står fast på deres ytringsfrihed. Danske moderne frihedskæmpere, der ligeledes står fast på, – at deres menneskerettigheder skal respekteres.

Det har været en fornøjelse, for undertegnede, at lære dem at kende, som passionerede mennesker, der gør det tydeligt for mig, hvorfor Danmark forsat er et velfærdsland, vi også i internationale sammenhænge, kan være stolte af.

Vi har igen vist, at når vi står sammen, så kan vi skabe forandring og grundlag for en ekstraordinær udvikling i vort land.

Andelsbevægelsen var basis for en ekstraordinær udvikling indtraf i Danmark.

De nuværende frihedsbevægelser og bæredygtighedsvaretagende bevægelser, – viser Danmark forsat besidder et DNA – fra andelsbevægelsernes tid og etablering. En tidsperiode, der var indledningen til moderniseringen, af mange områder af Danmark.

Endnu en modernisering af Danmark er undervejs, i mange sammenhænge, men vores frihed og krav om respekt, for vores menneskerettigheder, det lader danskerne ikke modernisere. Og, det skal vi være stolte af!

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

Categories: Local Danish Updates