Articles

Spørgsmål ! … I straffesagen mod Nanna Skov Høpfner, forsøger senioranklager Henrik Plæhn, at manipulere Østre Landsret og dets dommere?

Et besynderlig overskrift, i og med, forsøger anklagemyndigheden og senioranklager Henrik Plæhn, at manipulere Rettens dommere … hvor stiller det så borgerens retssikkerhed?

Kan vi stole på anklagemyndigheden og senioranklager Henrik Plæhn’s oplysninger i deres straffesag, mod Nanna Skov Høfner ( Nanna Fri), der behandles ved Østre Landsret, – og hvor sagen afsluttes onsdag den 9/6-2021.

Ovennævnte spørgsmål, besluttede ThePeoplePress sig for at undersøge lidt nærmere.

Men-In-Black gennemførte en stor demonstration på Københavns Rådhusplads, lørdag den 9. januar 2021.

Demonstrationen gav desværre anledning til hårde fysiske konfrontationer mellem demonstranter og politi. Heri intet om, hvem der har ansvaret for denne triste udvikling af en demonstration, der var annonceret af Men-In-Black, som en fredelig demonstration.

Fredelig blev demonstrationen ikke.

Mange civile kom til skade denne aften, – lørdag den 9. januar 2021.

Flere politifolk kom også til skade, – oplyses det af politiet. Og, det skal understreges, at det stiller The People Press bestemt ikke tvivl omkring, for det var en voldsom aften.

Men, hvor det divergerende element opstår, er omkring anklagemyndigheden og anklageres oplysninger til Retssager i Københavns Byret og Østre Landsret, foranlediget af Men-In-Black demonstrationen – 9. januar 2021, – … hvad der virkelig er divergerende og interessant, det er anklagerne afgiver forskellige oplysninger omkring de 16 betjente og skaderne de pådrog sig denne aften.

The People Press har fulgt flere af Straffesagerne, i Byretten og Landsretten, der er et udløb af den 9. januars store demonstration på Københavns Rådhusplads.

Lad os fortælle om to af straffesagerne.

Straffesag nr 1: 26-årig kvinde, lad os kalde hende Clara, hun var straffesigtet – for at kaste to dåser efter en gruppe betjente. Og hendes straffesag, blev behandlet ved Københavns Byret, hvor hun efter 5 måneders varetægtsfængsling, modtog en dom på 6 måneders fængsel. Grundet de 5 måneders varetægtsfængsel, så blev Clara løsladt efter dommen i Københavns Byret.

Straffesag nr 2: 30-årig kvinde med to små børn, lad os kalde hende Nanna Skov Høpfner. Hun er straffesigtet for blandt andet at sige, “lad os smadre København, på en ikke voldelig måde”. Hun modtog en dom på 2 år, ved Københavns Byret. Sagen er anket til Østre Landsret, hvor den nu behandles.

Gældende for straffesag nr. 1: I straffesagen, hvor den 26-årige kvinde Clara, er tiltalt for at havde kastet genstande efter politiet, der oplyser anklageren i Københavns Byret – den 25. maj 2021 – at 16 betjente er såret. Betjentene oplyses til at være skadet, efter at være ramt af forskellige kastegenstande. Derpå gennemgår den kvindelige anklager, hvad hver af de 16 betjente har været ramt af. Det viser sig, at langt den overvejende del, af de 16 betjente, har været ramt i øjnene af laserlys og derfor oplever de synsskader på deres øjne.

Gældende for straffesag nr. 2: I straffesagen, hvor den 30-årige Nanna er idømt 2 års fængsel, ved Københavns Byret, der behandles straffesagen i uge 23 ved Østre Landsret, henholdsvis mandag den 7. juni og onsdag den 9. juni 2021.

Mandag den 7. juni 2021, der blev store del af sagen gennemgået af senioranklager Henrik Plæhn, hvor han blandt andet oplyste – at 16 betjente var såret. Og han gennemgik derpå, hvorledes de var blevet såret. Stenkast. Kast med cykler. Kanonslag. Ramt af flyvende fyrværkeri fra bomberør.

En betjent var ramt af fyrværkeri , så pågældende havde fået et brandsår på halsen.

En betjent havde brækket håndleddet.

Og en stor del af 16 omtalte betjentene, var ramt af kasteskyts.

Når senioranklager Henrik Plæhn i Østre Landsret, mandag den 7. juni 2021, – … fortæller om de 16 betjente, skaderne de har pådraget sig og årsagen til skaderne, de har pådraget sig, – så oplyser han på intet tidspunkt – noget om laserlys og skader på betjentenes øjne.

Der er således væsentlig divergens mellem de to anklageres oplysninger!

Ikke i forhold til antallet af betjente, der er er såret, men derimod hvilke skader, de 16 betjente oplever at have, efter demonstrationen, lørdag den 9. januar 2021.

The People Press blev lidt forundret over vores egen iagttagelse, omkring anklagernes udlægning af de 16 betjentes skader.

Derfor kontaktede vi forsvarsadvokat Janus Malcolm Pedersen, der var involveret i straffesag nr 1, som led i at få afklaret, om han kunne bekræfte vores iagttagelser. Svaret vi modtog er følgende:

Vi kontaktede også flere tilstedeværende fra Claras straffesag – sag nr. 1 – og her er et af de svar vi modtog:

Altså – ved Claras straffesag i Københavns Byret, der oplyser anklageren om 16 betjente, hvor flere er ramt af laserlys og derfor har skader på deres øjne.

Ved Nanna Skov Høpfners straffesag, der er verserende ved Østre Landsret, der oplyser senioranklager Henrik Plæhn, at der er 16 tilskadekomne betjente. De er ramt af sten og anden kasteskyts. På intet tidspunkt, der hører vi i Østre Landsret, den 7. juni 2021, at senioranklager Henrik Plæhn oplyser noget om, at de 16 betjente, er ramt laserlys eller har øjenskader.

Undertegnede undrede sig så meget over divergensen, af de to anklageres forskellige oplysninger, at jeg i pausen – ved Retsmødet i Østre Landsret, spurgte forsvarsadvokat Mette Grith Stage, – ” er det de samme tilskadekomne 16 betjente, vi hører omtalt af anklagemyndigheden, men afhængigt af hvilken anklager, der møder i en straffesag, så udlægges disse betjentes skader, på meget forskellig vis.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage, ser lidt forundret på undertegnede, og jeg fortæller så om ovenstående oplyste iagttagelser, hvortil Mette Grith Stage anfører, – “det skal vi da havde afklaret”. Og, Mette Grith Stage, det er det så afklaret dags dato!

Det er The People Press’s oplevelse, at anklagemyndigheden og senioranklager Henrik Plæhn, søger at manipulere Retten og dens dommere, med oplysninger, der begunstiger anklagemyndighedens muligheder for at få Nanna dømt efter egne ønskede straffelovsparagraffer, hvorfor de faktiske forhold søges fordrejet.

Som læser af ovenstående oplysninger, stiller vi nu sammen spørgsmål til dig, som The People Press stillede til sig selv. Forsøger senioranklager Henrik Plæhn, at manipulere Østre Landsrets dommere, i overensstemmelse med de straffelovsparagraffer, de ønsker Nanna Skov Høpfner dømt efter?

Anklagemyndigheden og anklageren, skal søge at oplyse en straffesag, med respekt for objektivitetsprincippet.

… indebærende – at de forhold, der kan tale for en straf, det skal dommerne oplyses om, men dommerne skal også oplyses om de forhold, der kan tale for en frifindelse.

Hvis objektivitetsprincippet tilsidesættes, som følge af en anklageres iver for at få en straffesigtet dømt, så har borgeren ingen retssikkerhed.

… forklaringen er meget lige til, fordi anklagemyndigheden og politiet, har mange ansatte til at varetage deres interesser, mens en straffesigtet, primært har en forsvarsadvokat og sig selv, til at varetage sine interesser. Så, efterlever anklagemyndigheden ikke objektivitetsprincippet i deres oplysningsgrundlag til – eksempelvis Østre Landsret – så bliver den sigtedes retssikkerhed meget skrøbelig.

Ved gennemlæsning af ovenstående, så er det svært ikke at opleve, at noget er ravruskende galt, når anklagemyndigheden så kommunikativt bevidst, manipulerer på den følelsesmæssige del af Rettens- og dommernes vægtskåle.

Det er en grim, næsten sofistikeret, omgang med borgerens retssikkerhed i Danmark.

Det er ligeledes en grim omgåelse af artikel 9 – i – Bekendtgørelse af international konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol.

Se mere om Borgerlige og Politiske rettigheder via dette link: Borgerlige og Politiske Rettigheder

Kilde / MVmdcc.com / Marcus Vigilius Brendstrup

……………………….

Læs også artiklenNanna Skov Høpfners fængselsstraf på 2 års fængsel, stiller alvorlig tvivl ved anklagemyndighedens efterlevelse af objektivitetsprincippet!

……………………….

The People Press

– The Truth Matters To Us –