Articles

Oplev Amagers natur, af en international topklasse, blot 5 km fra Københavns Rådhusplads!

Lige midt i Hovedstadsområdet kan du opleve en af Danmarks mest artsrige naturområder.

På Amager Fælled og Kalvebod Fælled, er nemlig et fuglereservat i international topklasse.

Selvom Amager Fælled og Kalvebod Fælled, blot er 5 km fra Københavns Rådhusplads, – så er området alligevel et ornitologisk mekka.

Nedenstående video, viser et mindre udsnit af den natur, du kan opleve på Amager.

Amager’s fugleliv i den omgivende natur på Amager, er af lokale beboere og store dele af København, delvist overset, – … og det er lidt ærgerligt.

Som læser af ThePeoplePress.com, vil vi derfor gerne invitere dig med på en visuel vandretur, så du ser hvor smukke områder Amagers natur har at byde på, – … også i de dage, hvor du står på Københavns Rådhusplads og er træt af støj og bilos, fra de mange biler.

Der er Fasanskoven

Foto: Caretakergruppen

Fasanskoven byder på mange småfugle.

I forårsmånederne kan man ofte høre Nattergal og Græshoppesanger fra de mere fugtige kratområder, som der er flere af i Fasanskoven. Og, på stille aftener i forårs- og sommermånederne, der kan kan man ofte se og høre Skovsneppen.

Der er Store Høj Sø

Foto: Caretakergruppen

Store Høj Sø giver med sine gangbroer gennem rørskoven, gode muligheder for at opleve fuglene, på måder, man normalt ikke oplever dem.

Man vil blandt andet kunne se og høre – Skægmejse og Rørsanger i rørskoven.

Ofte kan der i maj og juni måned, også høres Nattergal, fra de omkringliggende krat. Især kratområdet, der der støder op til Ørestad Syd.

Der er Tjørnefælleden

Foto: Caretakergruppen

Området med tjørnebuske udgør en del af den gamle strandeng, som før inddæmningen, udgjorde kyststrækningen mod vest ud til Kalvebod Strand.

Området udgør i dag en lang smal bræmme, mellem Kanalvej og de åbne eng-arealer på Koklapperne, der har fået lov til at udvikle sig til et kratområde.

I dag dominerer især tjørnebuskene arealet.

Der er en sti gennem området, som starter oppe ved Naturcenteret – Naturcenter Amager.

Området huser også nogle hestefolde.

Fra april og sommeren igennem, er et større antal får, et eftertragtet udflugtsmål for børnefamilier.

Fuglemæssigt er området især attraktivt for småfugle.

Så er der Birkedam

Foto: Caretakergruppen

Mange af de arter, der kan opleves ved Store Høj Sø og Hejresøen, kan også opleves i Birkedammen.

Alligevel skiller Birkedammen sig ud fra de andre søer. I efteråret og særlig i vintermåderne, kan nemlig ses et stort antal rastende Troldænder. Op til 18.000 er talt. Ofte ses også et større antal Lille Skallesluger (op til 200).

Selvom der ikke er noget fugletårn, så er udsigtsforholdene rigtig gode. Især fra dæmningen.

Så er der Villahøj

Foto: Caretakergruppen

Villahøj har udviklet sig til et fantastisk fugleområde, efter Naturstyrelsen i 2014-2015 etablerede to lavvandede engsøer. Tidligere var der blot en mindre sø lige syd for Villahøj.

Fra Villahøj har man fin udsigt over den nordlige engsø, som ofte huser et stort antal fugle.

I de tidlige forårsmåneder, kan man opleve mange andefugle.

I sommermånederne, er der et stort antal rastende vadefugle.

Et større rastetal af Brushøns ses også ofte i maj måned.

Af rovfugle, kan man periodisk se Havørne, Vandrefalke, Blå kærhøge, Lærkefalke og Tårnfalk.

Så er der Pinseskoven

Foto: Caretakergruppen

Pinseskoven er en større selvsået birkeskov.

Fuglemæssigt er det især småfuglene, man kan opleve her.

Mange forskellige arter af sangere, kan ses og især høres i forårsmånederne. Eksempelvis Skovsanger.

Fra de mere fugtige partier i skoven kan man blandt høre Græshoppesanger og Nattergal. Og, på de stille aftener i forårs- og sommermånederne, kan man ofte være heldig at se og høre Skovsneppen.

I sommermånederne, er der udover fuglene, også et stort antal sommerfugle, der kan opleves i Pinseskoven.

Så er der Klydesøen

Foto: Caretakergruppen

Afhængigt af årstiden, varierer antallet af vandfugle og vadefugle i dette område.

Ofte kan man opleve havørne og andre rovfugle. Eksempelvis vandrefalk, blå kærhøg og lærkefalk mv.

Der er ikke offentlig adgang til selve Klydesøen, grundet området indgår som en del af det lukkede naturreservat, hvor der er forbud mod færdsel året rundt. Dog er der gode muligheder for at observere fuglelivet, fra de tre tårne på dæmningen, hvor især de to sydligste tårne kan anbefales. I daglig tale omtalt som ‘sydtårnet’ og ‘midtertårnet’ eller ‘mellemtårnet’. Derudover er der også et skjul ved Sydmøllevej, hvor man nogle gange (afhængigt af årstid og vandstand) kan se fuglene tættere på. 

Det er en fordel at have et teleskop med, da de fleste fugle opholder sig på nogen afstand.  

Der er også Hejresøen

Foto: Caretakergruppen

Hejresøen er ofte flittigt besøgt af ænder og lappedykkere. Især i efterårs- og og vintermånederne, er der ofte mere end 1.000 troldænder i søen.

Hejresøen er ligeledes kendt for sine rastende Lærkefalke om efteråret, som ofte kan ses, mens de jager guldsmede over søen og skoven.

Skægmejserne og de mange Rørsangere, kan høres, – … og med lidt held ses i rørskoven.

Ved den sydlige bred af søen, er der et fugletårn i to etager, hvorfra der er et fint udsyn over hele søen.

Og, så er der også en helt anden mulighed, nemlig at lade en ornitolog guide sig rundt på Amager Fælled

Har man ikke tidligere besøgt Amagers Naturområder, med henblik på at se og høre fulgearter, man enten ikke ser i sin hverdag eller aldrig har oplevet tidligere, så kan det være lidt overvældende – at adskille de enkelte fugle og deres særlige lyde, fra hinanden.

At følges med en ornitolog, der er erfaren med et særligt naturområde, kan være en fantastisk måde at få syn og hørelse, for den natur, der omgiver os. En sådan ornitolog, – det er Amager Fælled kendte ornitolog Troels Krogh.

Man kan aftale guidet turer med ornitolog Troels Krogh, eller deltage i hans allerede planlagte turer, for mindre grupper af mennesker.

Hvis du ønsker at aftale en guidet tur med ornitolog Troels Krogh, for en egen udvalgt gruppe af mennesker, så kan du kontakte Troels M. Krogh via dette tlf. nr. +45 3020 9117

Et eksempel på en sådan tur med ornitolog Troels Krogh, har TV-kanalen Christianshavns Kvarter, fulgt med kamera. Og denne TV-udsendelse kan du se i nedenstående.

Ornitolog Troels M. Krogh’s viser rundt på Amager Fælled, fulgt af TV-stationen Christianshavns Kvarter

__________

ThePeoplePress.com har nu vist dig lidt af Amagers enestående naturområder. Det kunne vi ikke gøre, uden andres fine indsats.

Så, vi vil for en god ordens skyld, gerne takke vores primære kilder:

Primære Kilder:

Fugle på Kalvebod Fælled – https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/

Caretakergruppen

– TV-kanalen – Christianshavns Kvarterhttps://christianshavnskvarter.dk/

MVmdcc.com – for dataindsamling og organisering af oplysninger – https://mvmdcc.com/

__________

Med venlig hilsen

ThePeoplePress.com

– The Truth Matters To Us –