Local Danish Updates

DR’s 21-Søndag, falder hult igennem fakta-tjek!

Nyhedsudsendelsen – 21 Søndag (23/4-2023) – omhandlende Russiske Fiskekuttere, der er spionskibe på Færøerne, der falder nyhedsudsendelsen hult igennem – ved et faktatjek!

… “Russerne spionerer på – og omkring Færøerne, ved brug af Russiske fiskefartøjer”. Det siger DR Nyheder i hvert fald ved aftenens 21.00 nyhedsudsendelse … Lad os fakta-tjekke oplysningerne.

______

Her er linket til DR’s 21 Søndag nyheder, af den 23/4-2023:

2:23 minutter inden i aftenens nyheder, der oplyser værten, – ”nu skal det handle om spionskibe”.

… historien har fået første prioritet, i aftenens udsendelse, og er derfor det første indslag i aftenens nyhedsudsendelse.

Derpå refererer værten til DR’s eget TV program – Skyggekrigen, hvor der på DR’s egen hjemmeside oplyses, at de journalister, der har produceret dette program, – … her er det fulde introducerende citat om TV programmet, – … ”I dokumentarserien ‘Skyggekrigen’ afslører et hold af graverjournalister fra DR, NRK, SVT og Yle, hvordan Rusland fører hybridkrig i de nordiske lande og med spioner, trollehærer, avancerede undervandsprogrammer og hemmelige aktioner forsøger at underminere vores demokrati”.

___

Så Rusland er undervejs med at undergrave vores demokrati, – det oplyser i hvert fald Danmarks Radio!

Lad os lige tage en tænkepause, inden vi forsætter.

… er det urimeligt at påstå, at der i et velfungerende demokrati, skal være adgang til valide og relevante oplysninger, for borgeren, som led i at borgeren, ved et folketingsvalg, har mulighed for at forholde sig til, – om de politiske anbefalinger – folketingets medlemmer giver ved et folketingvalg, er anbefalinger, der er relevante for vort land og dets økonomi og sikkerhed.

Borgerens adgang til valid og relevant information, er helt afgørende for, et stærkt demokrati etableres og fungerer i et land, som alternativ til et ’Manipulati’, hvor borgeren systematisk misinformeres af nationale medier og statsmedier og ledende politikere.

Hermed slut på tænkepausen, – nu skal vi videre i DR’s – 21 søndags nyheder.

___

Ser man videre i aftenens nyhedsudsendelse, og bevæger sig ind til 2:57 minutter i udsendelsen, så ses et billede af radioudstyret, der er fundet på to fiskekuttere, mens de lå til kaj på Færøerne.

Radioudstyret, vises med et billede i udsendelsen, hvor der nederst på billedet, er anført teksten – ”Militært Udstyr”.

Billede 1

… Men, er det nu sandt. Ser det ikke lidt gammeldags ud det udstyr. Det er værd at tænke over, mens vi går videre i udsendelsen.

Nu oplyses det, at Russiske skibe, kun må ligge til kaj i tre havne i nord Norge og i alle Færøske havne, men ikke nogen havne i hele Europa.

Billede 2

Nu vises et nyt billede, 3:49 minutter inden i udsendelsen, endnu et billede af radioudstyret, der er fundet på både Lira.

Det besynderlige er, at sammenligner man de to billeder, – henholdsvis billede 1 og billede 2, der er vist af radioudstyret, der er fundet på Lira, så er det faktisk ikke det samme radioudstyr, der vises begge gange.

Er man opmærksom på radioudstyrets knapper, så radioen, der vises 2:57 minutter inden i udsendelsen (billede 1), så har denne radio, én knap, nederst til venstre i billedet, men 3:49 minutter inden i udsendelsen, er der nu to knapper, nederst til venstre i billedet (billede 2), på radioudstyret, der er fundet på Lira.

Har Russerne virkelig så sofistikeret radioudstyr til deres rådighed … og på en fiskekutter ?

… det er meget muligt, at russerne er nogle dygtige og udspekulerede banditter, men at de ligefrem er i besiddelse af radioudstyr, hvor knapperne flytter sig og endda forsvinder på deres ’sofistikerede’ radioudstyr, det er nok at sætte overliggeren for højt for Russernes formåen, rent teknologisk. Også selvom DR vurderer radioudstyret til at være ’Militært Udstyr’.

… Men, lad os nu kigge lidt videre i den nyhedsudsendelse, for 4:52 minutter inden i udsendelsen, der oplyses det, at radioudstyret, befandt sig i et aflåst rum, under dæk. Og, bag den aflåste dør, fandt de en person.

… lad mig for en god ordens skyld oplyse, at et rum med radioudstyr, kan være livsnerven i kritiske situationer på havet, så ofte er de aflåste, og kun udvalgt personel har adgang til radioudstyret.

Radioudstyret kan udsende militære beskeder!

Nu oplyses det i nyhedsindslagt, at det fundne radioudstyr, kan udsende militære beskeder, som modtages og læses af den Russiske flåde.

Klip fra DR’s nyhedsudsendelse 21-Søndag, den 23/4-2023

Og, 5:25 minutter inden i udsendelsen, der oplyses det af Johan Roaldsnes, chefen for PST Finnmark, – ”vi vurderer, at russiske civile fartøjer tager del i russiske efterretning, med sine metoder for at indhente information. Det er en sikkerhedsrisiko vi skal tage højde for”.

… nu siger en speaker fra DR, 5:47 minutter inden i udsendelsen, at det primært er færøske havne, de Russiske fartøjer benytter.

Russiske fiskefartøjer må primært kun ligge til havn på Færøerne !

Det er måske ikke så underligt, at Russiske fiskefartøjer, primært ankommer med deres fangst til Færøske havne, når man påtænker, at der tidligere i nyhedsudsendelsen er oplyst, – Russiske fiskefartøjer primært, kun må ligge til havn på Færøerne og yderligere tre havne i Norge.

Hvad DR ikke nævner, er, at tilbage i 2018, der blev der på Færøerne opført en af verdens største fiskefabrikker

ny fiskefabrik under etablering i 2018 på Færøerne

Det kan man læses lidt mere om, via dette link:

… https://fiskerforum.dk/verdens-stoerste-pelagiske…/

Fabrikken bliver i følge den færøske CEO, en fabrik, der vil få en produktionskapacitet på ca. 1300 tons pr. dag, med mulighed for at udvide til 1700 tons om dagen, hvis det viser sig nødvendigt.

… Så, kunne det tænkes, at de russiske fiskefartøjer, afleverer deres fangst af fisk til omtalte fiskefabrik. For så at sejle ud og fiske igen, for derpå at sejle tilbage til Færøerne. Det ville da være en meget god måde at tjene penge på, hvis man er fiskeskipper.

Færøernes økonomi

Fiskeri er den allervigtigste industri på Færøerne, og omkring 90% af øens eksport udgøres af fiskeriprodukter.

… så, det er måske ikke uden økonomisk grund, at de russiske fiskefartøjer, ofte ankommer til Færøerne. De hjælper hinanden, med at have en god økonomi.

___

Klip fra DR’s nyhedsudsendelse 21-Søndag, den 23/4-2023

Nu oplyses det så, af tidligere kontraadmiral og tidligere chef for det danske søværn, Nils Vang, 6:07 minutter inden i nyhedsindslaget, at …alle bevægelser, og dagligdagen på Færøerne, bliver monitoreret af de russiske skibe. Når de så er på havet, ude på Nord Atlanten, så kan man jo også forestille sig, at de måske er opmærksomme på, hvor der er kabelføring, med datakabler på havbunden. At der endvidere er særlige områder, hvor russiske ubåde, har behov for detailoplysninger, som de kan være medvirkende til at indsamle”.

klip fra dokumentarserien – Skyggekrigen, vist i DR’s nyhedsudsendelse 21-Søndag, den 23/4-2023

Efterfølgende oplyses det så, at en færing via AIS systemet, der viser hvor i et farvand et skib befinder sig, så skibe ikke påsejler hinanden, der har færingen – via sit eget system – opsporet, ikke mindre end 50 forskellige Russiske skibe, der har sejlet mistænkeligt i farvandet omkring Færøerne.

Russiske fiskefartøjer, afleverer fisk til Færøerne !

… havde det ikke været rimeligt, om vi fik oplyst, hvori det mistænkelige bestod, i de russiske fiskefartøjers adfærd, – for hvis det er, at de sejler ud og ind af havnene, så er forklaringen, at de måske afleverer fisk, til tidligere omtalte – verdens største fiskefabrik.

Klip fra DR’s nyhedsudsendelse 21-Søndag, den 23/4-2023

Nu 7:25 minutter, inden i nyhedsudsendelsen, der oplyses det så, mens der vises et billede, af en højtplaceret russisk militærperson, talende – tæt på direkte ind i øret på en alvorligt og skarpt udseende Putin, – der oplyser speakeren fra DR så, – ” det var sidste år, at Putin, styrkede sin flåde, med en ny doktrin, der gjorde det muligt, at inddrage civile skibe, for eksempelvis fiskefartøjer, – til militære formål”. Og, derpå oplyses det, – ”at EU forbød Russiske skibe, at ligge til havn i EU’s havne”.

… færøerne, der ikke er medlem af EU, har ikke villet give Russiske skibe samme forbud, som EU, hvor ingen russiske skibe nu må ligge til kaj.

Lad os springe tilbage til starten på DR’s 21-Søndag og deres nyhedsindslag, den 23/4-2023

Lad os lige springe tilbage til start og grundlaget for dette nyhedsindslag, nemlig, der er fundet radioudstyr, som der er vist billeder af … billeder, der ikke viser det samme radioudstyr, fra samme fiskebåd, men der kan DR undskyldes, for DR har modtaget billederne fra Norsk politi og ikke Færøsk politi, trods fiskekutterne ligger til havn på Færøerne. Endvidere oplyses det i udsendelsen, at der er to russiske fiskekuttere, hvor man har fundet mistænkeligt radioudstyr.

Men, hvorfor tjekker DR ikke – hvad det er for noget radioudstyr, der er fundet. En smule research, giver et interessant resultat, nemlig nedenstående link til en russisk webside og person, der opkøber gammelt radioudstyr.

‘screen dump’ fra ovenomtalte russiske webside, der er ‘maskin-oversat’ til dansk.

Her er linket:

Og, den russiske mand og hans webside, er faktisk interesseret i at købe præcis, sådanne radioer, der er fundet på de to russiske fiskekuttere. Han samler og sælger nemlig ’vintage’ radioudstyr. Og, han deler gerne specifikationerne på radioudstyret han samler. Også gældende for det radioudstyr, der blev fundet, på de russiske fiskekuttere på Færøerne.

Her en kopi – af en af de to radiomodtageres specifikationer, – oversat fra Russisk til Dansk:

– Radiomodtageren “CYCLOID” er beregnet til brug som hoved- og operationsmodtager på skibe i marine- og fiskerflåden, når de sejler på alle breddegrader, når den er installeret i skibets indre.

– Radiomodtageren giver modtagelse af signaler af strålingsklasserne A1, A2, A2H, A3, AZA, A3J, A7A, A7J, A4, F4, F1, F9.

– Produktet giver arbejde med båndoptagere, telegraf direkte-print og fototelegraf apparater.

– Høj installationsnøjagtighed og højfrekvent stabilitet af produktet tillader søgeløs adgang til kommunikation og drift uden justering i processen med at modtage information. Indstillingen og nedtællingen af tuning-frekvensen foretages ved hjælp af decade-kontakter og elektroniske digitale indikatorer. Indstilling til internationale opkalds- og nødfrekvenser (500, 2182 kHz) udføres med en enkelt kontakt. Tiden for tuning af radiomodtageren til en hvilken som helst frekvens i området, efter at installationen af dekadekontakterne er afsluttet, overstiger ikke 0,5 s.

Og, så oplyses det i specifikationerne, – Produktet fungerer i frekvensområdet fra 0,01 til 29,99999 MHz

___

Disse frekvensområder, siger ikke de fleste mennesker særlig meget, men det er frekvensområder, der ofte benyttes erhvervsmæssigt, såvel mellem civile som militære fartøjer.

Har Putins efterretningsmyndigheder, indenfor det seneste år, virkelig anbragt vintage radioudstyr – på Russiske fiskefartøjer?

Som allerede nævnt i artiklen, så nævnes det i nyhedsudsendelsen, at Putin for et år siden, vedtog en ny militærdoktrin, der gjorde det muligt – at benytte civile fartøjer til militære efterretningsopgaver. Altså i år 2022, blev denne doktrin vedtaget, men, det tidligere viste radioudstyr (se nedenstående billede 1 og 2) – fra de russiske fiskekuttere, som Putins militære efterretningstjeneste – skulle havde anbragt på de russiske fiskekuttere, – … det er altså radioudstyr, der teknologisk – er noget ældre end 10 år.

Billede 1 fra nyhedsudsendelsen

Det radioudstyr, er hjemmehørende fra det forrige århundrede, ca. 1975-1995. Vores dages moderne kommunikationsudstyr, til brug for fortrolig kommunikation, – … det er radioudstyr, der benytter digitale signaler, krypterede signaler etc.

Billede 2 fra nyhedsudsendelsen

Radioudstyret vi ser fra de to Russiske fiskekuttere, har intet med moderne radioudstyr at gøre, hvis det skal kunne opsnappe vigtige fortrolige og dermed krypterede oplysninger. Ej heller, hvis det skal finde datakabler på havets bund. Det er helt andet udstyr, der benyttes til at undersøge havbunden.

Hvad det viste radioudstyr benyttes til, er ofte kommunikation mellem skibe, kommunikation med havnemyndigheder og virksomheder, der skal modtage ens last. Eksempelvis en last af fisk, hvor der skal stå folk og transportsystemer klar – til at bringe lasten af fisk til fiskefabrikken.

___

Som tidligere omtalt i denne artikel, så oplyser DR i præsentationen af deres dokumentarserie, følgende:

… I dokumentarserien ‘Skyggekrigen’ afslører et hold af graverjournalister fra DR, NRK, SVT og Yle, hvordan Rusland fører hybridkrig i de nordiske lande og med spioner, trollehære, avancerede undervandsprogrammer og hemmelige aktioner forsøger at underminere vores demokrati”.

Nyhedsindslaget fra Danmark Radio, hvor der henvises til deres dokumentarserie – Skyggekrigen, der er det samlede nyhedsindslag, faktisk et glimrende eksempel på hybridkrig.

– det er vigtig at fremstille Russerne som farlige og fjendtlige mod hele Europa, – også Færøerne.

– det er vigtig at hindre Rusland i at have indtægter fra eksport og handel, herunder også fra aflevering af fisk, fanget af Russiske fiskekuttere. Og dermed også for Russiske fiskekuttere, der regelmæssigt afleverer deres fangst til færøske fiskefabrikker.

Men, Færøerne er dybt afhængige af indtægterne fra deres fiskeeksport, og derfor også afhængige af de Russiske fiskekutteres fangst til deres fiskefabrikker. Netop derfor, vil Færøerne ikke forbyde Russiske fiskekutteres adgang til deres havne.

… man bør spørge sig selv, hvorfor gør Danmarks Radio så meget ud af en historie, der med blot en smule fakta tjek, burde være droppet. Men, det gør man ikke, fordi DR også har medvirket i produktionen af dokumentarserien – Skyggekrigen, – … hvor dagens nyhedsudsendelse, blot underbygger oplysninger fra Skyggekrigen. Altså oplysninger, hvor to gamle radiosendere, opgraderes til sofistikeret militært udstyr.

Man skal være meget ung eller yderst naiv, hvis man ikke ser, at DR er ude i et propaganda ærinde, fordi krigen mellem Ukraine og Rusland trækker ud, og derfor skal fjendebilledet af Rusland styrkes.

___

Tidligere fik vi – som borgere oplyst, at stigningerne i energipriser og fødevarepriser, der skulle forklares med Rusland og Putin. Nu er det så kommet frem, at en væsentlig forklaring på de stigende energipriser og fødevarepriser, er simpel grådighed hos flere danske virksomheder … og er dermed ikke alene Putins skyld, i omfanget, der søges givet af nationale medier og flere ledende medlemmer af vores regering, samt nu også vores oppositions partiledere. Eksempelvis partileder Søren Pape Poulsen. Men, lige mht Søren Pape Poulsen, og hans evne til at gennemskue grov misinformation, så synes det ikke at være hans største kompetence.

Gældende for vores Statsminister Mette Frederiksen, så har hun senest været afbilledet i samtale med italiens Premiereminister Giorgia Meloni, hvor Fru Frederiksen oplyser, at Italien bakker op om støtten til Ukraine.

… det var tidligere et lands udenrigsminister eller forsvarsminister, der påtog sig sådanne opgaver, med mindre man som Statsminister, ønsker at positionere sig som afløseren til Hr. Stoltenberg, vores nuværende generalsekretær i NATO.

___

Kære DR, kan I da for pokker ikke se, at når I svigter opgaven – som et magtkritisk medie, så står den danske borger meget alene, og kæmper for egen husstands økonomi, mens store virksomheder – grådigt plukker den enkelte borgere, via alt for høje energipriser og fødevarepriser.

Endvidere – uden et yderst magtkritisk medie, forledes den danske borger til at støtte op omkring en krig mellem Ukraine og Rusland, hvor enhver erfaren analytiker kunne forudsige, at Ukraine ikke kan føre en krig mod Rusland, der er en militær supermagt, uden Vestens økonomiske og militære opbakning.

Og, hvorfor bakke vi så op om denne krig. Ja, blandt andet fordi DR ikke fortæller tilstrækkelig nuanceret, om krigens kritiske udviklingssammenhænge. Eksempelvis, at hvis Ukraine ikke var lovet medlemskab af NATO, så var der ingen krig, og det havde så været muligt for Ukraine, at opnå neutralitetsstatus, støttet af såvel NATO og Rusland. Det havde været en billigere løsning for alle parter, men uden indtægt for det internationale militærkompleks af virksomheder, der tjener på konflikter. Såvel konflikter interne i lande, som konflikter mellem lande.

Ser man på de lande, hvor vi fra Vestlig side, har været involveret eller ønsket at skabe demokrati, så er hverken Irak, Afghanistan, Libyen eller Syrien, de bedste repræsentanter for demokratiske lande.

Ser man på landene, der tidligere var republikker i ex Sovjetunionen, så har de ikke styrerformer, der let lader sig sammenligne med demokrati, eller visende respekt for menneskerettigheder.

Grundlæggende, kan det uden svære overvejelser konstateres, at international militær indgriben, ofte efterlader et land – med et utal af indre væbnede konflikter.

De virksomheder, der endnu engang tjener på disse interne væbnede konflikter, det er naturligvis militærkomplekset, bestående af de virksomheder, der sælger udstyr til brug for … at holde væbnede konflikter i gang.

___

Kære DR, – I må sgu tage jer sammen, for svigter I den danske befolkning, så står de meget alene, mod interne store politiske interesser i Danmark. Ligeledes står de alene, mod store interne økonomiske virksomhedsinteresser i Danmark.

Men, endnu værre, – … de står også alene mod store internationale virksomheders økonomiske interesser, hvis I ikke er villige til at fortælle, hvor grimt og udspekuleret, borgeres økonomi og hverdag, ses som et anneks for egne økonomiske og karrieremæssige interesser for politiske enkeltpersoner og ligeledes store virksomheders grådige økonomiske optimering.

Hvis I – DR – ikke fortæller om den hæmningsløse og økonomiske egen optimering, som politikere medvirker til, ved blindt at varetage udvalgte erhvervsvirksomheders interesser og ligeledes blindt varetage store interessegrupperingers interesser, – så forsvinder det Danmark, vi kender, indenfor en kort årrække.

Borgerne vil miste tilliden til vores politiske system, tilliden til myndigheder, tilliden til erhvervsvirksomheder etc. Tillid vil være en kæmpe mangelvare. Og har man besøgt udviklingslande, og undret sig over, hvorfor mange af disse lande, trods massere af ressourcer i jorden, alligevel ikke er i stand til at skabt grundlag for økonomisk vækst og positiv samfundsudvikling, så er en af forklaringerne, – stor mangel på tillid på alle samfundsniveauer. Og, – så der er ingen sammenhængskræft, på noget niveau i sådanne udviklingslande. Og, ingen vil opgive lidt af egne særinteresser, for at gøre noget større, og nå noget større i fællesskab.

Kære DR, – I har et kæmpe ansvar for Danmarks fremtid, og I er ikke på mindste vis, opgaven voksen, når I søger at tale imod hybridkrig og propaganda, men med al for stor tydelighed, selv bistår på værste- og yderst trist vis.

Med venlig hilsen

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVmdcc.com

NB. At en vært er afbilledet i dette opslag, skal ikke danne grundlag for – at pågældende vært ligges for had etc. Han er jo ikke eneansvarlig for den redaktionelle linje hos DR. Så, bliv ikke sur på den kære og arbejdsomme vært, men gør opmærksom på, overfor DR, at I ønsker mere kritisk journalistik, og mindre PR arbejde for den siddende regering !